Groblja

Na području Općine Fužine postoje dva groblja i to u Fužinama i u Liču.

Način upravljanja grobljem kao i sva ostala pitanja regulirana su Odlukom o grobljima u Općini Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 10/96 i 30/09).

Prema navedenoj Odluci, grobljima u Fužinama i Liču upravlja upravljač, odnosno Komunalno trgovačko društvo Fužine d.o.o. (u daljnjem tekstu Upravljač)

Odluku o visini godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta utvrđuje Upravljač uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Odluku o visini jednokratne naknade za novo grobno mjesto utvrđuje Upravljač groblja uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Sve ostale informacije vezano za cjene, vrijeme kada je groblje otvoreno i slično možete pronaći na stranicama Upravljača

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas