Vodni doprinos

Vodni doprinos je određeni novčani iznos kojeg je vlasnik odnosno investitor dužan podmiriti Hrvatskim vodama kod izgradnje novog objekta ili kod legalizacije.

Rješenje o obvezi plaćanja vodnog doprinosa donose Hrvatske vode.
Propis:
Uredba o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine broj: 78/10, 76/11, 19/12151/13, 83/15 i 42/19)

 

Tarife i visine vidljive su na stranicama Hrvatskih voda

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas