PDV

Općina Fužine temeljem clanka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 i 99/13), te odredbama clanka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost(NN 79/13 i 85/13postaje obveznik PDV-a.

Temeljem prethodno navedenog, od 01.01.2014. godine Opcina Fužine obvezna je zaracunavati PDV na izdane racune za zakup.

Sukladno navedenome svi izdani racuni za zakup nakon 01.01.2014. godine iskazivati ce se sa PDV-om.¸

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas