Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju nadarenih pojedinaca

Sukladno donesenoj Odluci o nagrađivanju nadarenih pojedinaca (Službene novine PGŽ br. 31/14) utvrđeni su kriteriji, mjerila i način nagrađivanja.

Istom Odlukom, predviđeno je da se nagrađivanje vrši tijekom prosinca tekuće godine.

Upravo iz određene nekonzistentnosti s Pravilnikom o javnim priznanjima, Izmjenom i dopunom predlaže se da se sam postupak provodi tekuće godine za prošlu godinu i da se nagrade dodjeljuju prilikom obilježavanja Dana općine.

Iz navedenog razloga kao i temeljem prijedloga Načelnika, prišlo se izradi Odluke kako je i predložena sa promjenama upravo u dijelu kada se iste nagrade dodjeljuju odnosno do kada se mogu podnijeti zahtjevi.

 

Pripremio:

Pročelnik, Marijan Šokac

 

Prijedlog Odluke

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju